Stavebná firma ANBRA

Vitajte na stránkach našej spoločnosti. 

Spoločnosť ANBRA spol. s r.o. vznikla v roku 2006 na základe potrieb stavebného trhu a jeho smerovania ku skvalitneniu plánovania , riadenia a kontroly realizácii stavieb.

V našej spoločnosti sme zlúčili skúsenosti z našej činnosti pri realizácii stavieb od r. 1992 , kde sme boli účastníkmi realizácii pozemných stavieb určených na

- bývanie : rodinné domy , obytné domy , rekonštrukcie a nadstavby podkrovia.

- výrobu : priemyselné a poľnohospodárske stavby , rekonštrukcie a špeciálne tzv.pancierové podlahy .

- materiálno technické zabezpečenie stavieb : dodávka a zásobovanie stavieb stavebným materiálom , doprava a vyloženie priemo na stavbu.

ako aj

- inžiniersku činnosť : zabezpečovanie výkonov činností stavbyvedúceho a stavebného dozoru , vybavenie stavebného povolenia a kolaudácie stavieb , kontrolnú a poradenskú činnosť.

Všetky uvedené činnosti a zíkané skúsenosti uplatňujeme v našej práci aj dnes a týmto ich ponúkame aj pre Vaše využitie.